KVKK Müşteri Muvafakatnamesi


Alışveriş yapmış olduğun Nissa isimli fabrika bünyesinde bulunan şahsıma ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş. tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını, kabul ve beyan ederim.

İşbu muvafakatname, doğrultusunda ilgili firma kişisel verilerimi yalnızca ürünlerinin analizini yapmak, denetimini yapmak, müşteri memnuniyetini sorgulamak ve kendi pazarını oluşturmak için kullanabilmekte olup bunun dışında saklanmasına ve iş süreçlerinin gerektirmesi halinde yurt içinde ilgili kurum ve kuruluşlarına, sözleşmenin mahiyeti gereği üçüncü kişi ve kuruluşlara, şubelere, hizmet sağlayıcı firmalara ve iştiraklerine aktarılmasına ilişkin açık rızamı içermektedir.

Yukarıda söz edilen mevzuata ilişkin açık rızamı içeren işbu muvafakatname tarafımdan hiçbir baskı altında kalmadan hür irademle  verdiğimi beyan ederim.